เรื่อง: ผลหุ้นไทย เปิด-ปิด ตลาด+ช่อง9จากสถิติ 10 มิ.ย.2564
 
 2349

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
10 มิ.ย. 21, 10:07:56น.

Comment Facebook


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #1 10 มิ.ย. 21, 10:08:03น.
ปิดเย็นช่องตลาด
1627.46+14.58
1627.01+14.13
1626.65+13.77
1625.88+13.00
1626.55+13.67
1626.88+14.00
1627.03+14.15
1626.98+14.10
1626.93+14.05
1626.24+13.36
1626.82+13.94
1626.32+13.44
1626.84+13.96
ค้าง 1626.84+13.96 mai 505.49+4.37
ดีดแรก 1626.14+13.26
ปิดเย็น 1626.27+13.39 mai 504.82+3.70My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #2 10 มิ.ย. 21, 10:11:01น.
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 27 ปี 52-64 วันถัดไปออก
28/09     99+52   68-79    89-58   27-20
29/09     63+36   45+18   20+93  65+38

19/10     72+69   41+38  23+20   27+24
20/10     23-04    48-79   00-27    11-16

23/12     03+89   49+35   71+57   27+13
24/12     44+17   14+87   34+07   99+72

12/05     77-71    15-33    74-74    27-21
13/05     77-50    72-55    02-25    96-31

26/04     56+20   49+13   40+04   27+91
27/04     04+77   88-39    15+12   78+51

22/05     87+44   77+34   32+89   27-16
23/05     33-94    12-15    06-21    46-81

13/06      64-83    35-12    29-18   27-20
14/06      28+01   16+89   55+28  27-00
17/06      47+20   65-62    10-17   04+77

07/08      13+72   59-82    96-45    27-14
08/08      08-19    62-65    50-77   31+96

03/09      70+10    39+79   66+06  27+67
04/09      19+92    88-39    16-11   73-54

18/11      24+17   34+27  21+14   27+20
19/11      82-55    29-98   69-58    55-72

14/03      46+05    69+28  21+80   27+86
15/03      81-46     22-05   76-51    93-34

04/04      10-62     02-70    64-08    27-45
05/04      99-28     52-75    69-58    59-68

07/11      67+97   75+05    59+79   27+57
08/11      82+55   22+95    17+90   84+57

25/04      66+00    64-02    43-23   27-39
26/04      86+59    66-61    19+92  47+20

11/05     25+94    68+37    33+02   27-04
12/05     63-64     82+45    73-54    94-33

26/05      82-59    05+64   37+96   27-14
29/05      96+69   58-69    54-73    17-10

09/04      88-04    35+43   63+71  27+35
10/04     00+73    80-47   61-66    95+68

02/07     40-18    80+22   78-80   27+69
03/07     18-09    25+98   51+24   62+35

27/11     77-00    72+95   59+82   27+50
28/11     53+26   09+82   36+09   63+36

27/02     63+07   63+07   43+87   27+71
28/02     10-17    48-79    01-26    48-79

15/05     66+82    70-14    72+88   27-57
16/05     00+73    86-41    15-12    75-52

27/11     90+52    33-05    79-59    27-11
28/11     42-85     14-13    61-66    68-59

08/01     26-97     10-13    60-63    27-96
09/01     70+43    90+63   26+99   64+37

02/04     77+26    62+11   88+37   27+76
03/04     25+98    32-95    58-69    84+57

03/07     31+18    65+52   18+05   27-86
07/07     53+26    59+32   23+96   22+95

09/02     31+88    24+81   48+05   27+84
10/02     33+06    68+41   22+95   94-33

02/04     88+76    28+16   77+65   27+15
05/04     10+83    17-10    35-92    66-61

09/06     43+55    40+52   34+46   27+39
10/06     ??-??      ??+??    ??+??     ??-??


My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
ตอบกลับ #4 10 มิ.ย. 21, 10:15:58น.
ทุกวันพฤหัสระวังเลขเบิ้ล
00-11-22-33-44
55-66-77-88-99
ชอบชุดเดียว 66
เที่ยง บ่าย เย็น

My Name: tenten ออฟไลน์
Moderator
ตอบกลับ #5 10 มิ.ย. 21, 12:38:13น.
ปิดเที่ยงช่องตลาด
1628.00+1.73
1627.99+1.72
1627.17+0.90
1628.15+1.88
1627.76+1.49
1627.78+1.51
1626.64+0.37
1627.86+1.59
1628.07+1.80
1628.51+2.24
ปิดเที่ยง 1628.51+2.24 mai 506.90+2.08

My Name: tenten ออฟไลน์
Moderator
ตอบกลับ #6 10 มิ.ย. 21, 14:43:21น.
เปิดบ่ายช่องตลาด
1625.70-0.57 ช่องตลาด
1626.80+0.53
1626.20-0.07
1626.43+0.16
1627.34+1.07
1628.04+1.77
1626.49+0.22
1626.71+0.44
1626.62+0.35
1626.76+0.49
1626.88+0.61
1626.53+0.26
1626.62+0.35 ช่อง9คู่แรก
1626.71+0.44
1626.69+0.42
1626.25-0.02
1625.92-0.35
1626.15-0.12
1625.58-0.69
1625.66-0.61 ช่อง9คู่สอง
1625.63-0.64
1626.28+0.01
1626.23-0.04
1626.19-0.08
1626.12-0.15
1625.78-0.49
1625.58-0.69 ช่อง9คู่สาม
1625.47-0.80
1624.99-1.28
1624.90-1.37
1624.37-1.90
1624.32-1.95
1623.95-2.32
1623.85-2.42
1623.88-2.39
1624.28-1.99
//////
Mai 506.46+1.64

My Name: tenten ออฟไลน์
Moderator
ตอบกลับ #7 10 มิ.ย. 21, 16:42:42น.
ปิดเย็นช่องตลาด
1627.06+0.79
1627.17+0.90
1625.46-0.81
1626.18-0.09
1627.15+0.88
1626.94+0.67
1627.61+1.34
ค้าง 1627.61+1.34 mai 508.68+3.86
ดีดแรก 1625.24-1.03
ปิดเย็น1625.27-1.00 mai 507.69+2.87