เรื่อง: ปลูกฝังความคิดดีๆ
 
 98

My Name: poufoo ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
23 ก.ค. 20, 01:20:24น.
สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆในบอร์ดนี้ทุกคนเด็กในวันนี้คือ
ผู้ใหญ่ในวันหน้าคำๆนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนจริงๆครับ เรา
จะเห็นได้ว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์
มากๆนะครับ ดังนั้นเราจึงควรปลูกฝังความคิดดีๆ ให้
แก่เด็กๆทุกคนให้โตไปเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศ
ของเรานะครับ เพราะในอนาคตอันใกล้เด็กจะเป็นสิ่งที่
โลกให้ความสำคัญมากๆในการพัฒนาประเทศนะครับ

Comment Facebook