เรื่อง: เสื่อผืนหมอนใบ
 
 122

My Name: poufoo ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
22 มิ.ย. 20, 23:34:32น.
สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆในบอร์ดนี้ทุกคนคำว่าเสื่อผืน
หมอนใบนั้นเป็นคำสุภาษิตที่เราได้ยินกันมายาวนาน
ที่กล่าวถึงความมุมานะอุตสาหะของคนจีนที่เข้ามาทำ
มาค้าขายในไทยโดยมีสมบัติติดตัวมาแค่เสื่อผืนหมอน
ใบเพียงแค่นั้น แต่ด้วยความขยันอดออมและบากบั่น
หาความรู้ทำธุรกิจทำให้คนจีนสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้
มากมาย ก็นับว่ายังเป็นคำที่เอาไว้ใช้เตือนความจำได้
อย่างดีนะครับเพื่อนๆ

Comment Facebook